Matematik

Förskolan skall främja att alla barn…

…utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och tal- begrepp samt för mätning, tid och förändring,
…utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
…utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
…utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,  (Lpfö 18)

På Önskeförskolan uppmärksammar vi matematiken som en del i vardagen och i allt som finns runt omkring oss. För oss är matematik att ständigt vara närvarande och att vi blir medvetande om den. Genom att forska tillsammans med barnen och ställa frågor kring hur de tänker och upplever och så undersöker vi olika frågeställningar. 

Exempel

 • Arbete med tid och rum (tidsuppfattning, rumsuppfattning, dagar, årstider etc.)
 • mängd & volymlära & Temperatur (varmt/ kallt) genom tex Vattenlek
 • Samhörighet mellan antal och mängd
 • Geometriska figurer, 3D
 • (begreppsförståelse) Höjd, längd, bredd och djup 
 • Bråk/ Fruktsamling Hel/halv/fjärdedel etc
 • Antal och ordningsföljd
 • Sortering och klassificering
 • Mönster
 • Ljus- och skuggrelationer
 • Enklare diagram och statistik
 • Problemlösning
 • Pussel