Rörelse hos oss

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. (Lpfö 18)

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. (Lpfö 18)

All form av rörelse är en mycket viktig del för oss på Önskeförskolan i dagens alltmer stillasittande liv. Därför har vi som filosofi att vi rör på oss på olika sätt och vi tränar och stimulerar vår motorik, koordination och kroppsuppfattning varje dag – ute som inne. 

Vi gör bland annat hinderbanor, lekar, danser, drama, yoga, röris, gymnastik, klättrar, tränar musik och rytmik och vi går till olika parker som utmanar vår motorik. Vi har ofta på musik som stimulerar till glädje och att vilja röra sig – vi har portabel musik och den följer med oss både ute och inne .