Lek hos oss

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Lpfö 18)

Leken skall även främja att barnen
…utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
…utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
…utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö 18)

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta samtala och reflektera.”

Hos önskeförskolan har leken en central roll, Genom leken får barnet pröva och bearbeta sin vardag och nya intryck och genom leken blir verkligheten mer begriplig. Leken är oerhört viktig barns utveckling. Genom lek utvecklar barn fantasi, kreativitet, kommunikation och samspel. Leken är ett perfekt sätt att skapa glädje och gemenskap och barnen får möta det sociala samspelet, regler, turtagning, På Önskeförskolan har vi fri lek och Aktiv lekarbete, vilket innebär att pedagog är med och aktivt sätter igång en lek, för att sammanfoga och utmana barnen vidare i deras utveckling.

<

p class=”p2″>Fri lek
Varje dag finns det stort utrymme att leka själv eller tillsammans med sina vänner

<

p class=”p2″>Aktiv Lekarbete
Önskedagar (Glädje & gemenskap)
Teater & dramapass (Fantasi & kreativitet)
Restaurang & Affärlek (Språk & Matematik)