Delaktighet, Klagomål & synpunkter

Dina tankar, önskningar, klagomål och synpunkter är viktiga för oss!

Vi sätter alltid barnen i centrum och det viktigaste för oss är att alla ska känna trygghet och bli sedda. Vi önskar att verksamheten ska vara det bästa för alla som finns hos oss.

Därför välkomnar vi era åsikter, önskningar, ideér och klagomål, så att vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi välkomnar samtal och dialog md alla hos oss, barn, föräldrar, pedagoger. Om ni upplever att ni inte blir lyssnade till välkomnar vi att ni kontaktar ni Stockholm Stad och utbildningsförvaltningen 08-508 33 000

mejl: info@onskeforskolan.se
Tel: 08-520 059 60

Maria Treiberg/ Rektor
Tel: 0707429811