Önskedagar

Önskedagar/ Demokrati och Barns inflytande

Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen.

Förskolan skall främja att alla barn…

…utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
…utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
…utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (Lpfö 18)

Önskedagar

Syfte: Att låta barnen växa till starka medmänniskor med respekt för sin omvärld, genom att arbeta utifrån en metod som ser alla barn och utgår ifrån deras lust, unikhet och utforskarglädje.  Vi vill att önskedagarna ska ha fokus på glädje och gemenskap, skapa respekt barnen emellan där delad glädje är dubbelglädje.

”Ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få!”

  • Alla avdelningar kommer att arbeta med individuella Önskedagar. På Önskeförskolan vill vi att alla barn ska vara unika och vi vill ge alla barn och förverkliga deras drömmar.
  • Önskedagar Jag + Du = Vi: Barnet (Jag) har en önskan och lär mig förstå värdet av min egen röst. Jag delar min önskan med mina vänner (Du) och lär mig att delad glädje är dubbel glädje och tillsammans (Vi) skapar vi glädje och gemenskap och förhindrar utanförskap. Alla får vara UNIKA och alla blir SEDDA för den vi är. Vi lär oss Respekt: När någon har en önskedag så deltar vi alla efter förmåga och lär oss möta nya intressen och förhindrar att ovetskap blir utanförskap.

”När en önskestjärna tänds,
önska något och det sänds,
det som hjärtat längtar till ska då bli ditt.
Drömmer du av hjärtat blott,
kan du drömma till dig slott,
ty önskestjärnan tänds får drömmar sitt.
Som en blixt ifrån det blå,
stiger ödet bara på, anar vad du drömt, och allt ska du få”

Forskning

•Matti Bergström hjärnforskare menar att hjärnan lär vid spänning. Och att pannloben (arbetsminnet) aktiveras när man tänker utanför boxen, detta är något som vi gör dagligen och utmanas i att tänka själva med bland annat Önskedagar, där barnet som är huvudpersonen.