Pedagogik

Önskeförskolan är Reggio Emilia-inspirerad med läroplanen för förskola i fokus. Här är barnens intresse, motivation, miljö, hälsa, inflytande och forskning avgörande. Personliga inskolningar, utflykter, kultur och där vi upplever & lär av skogen, parker, museum, bibliotek och all annan kulturutbud som finns runt omkring oss, men det viktigaste för oss är att alla ska känna trygghet och att alla ska bli sedda, för oss är detta grunden i att våga vara sig själv. När vi vågar vara oss själva för den individ man är, kan man också lära och växa.

Vi tror att respekt, glädje och gemenskap är nyckeln till tillit. Att arbeta med Önskedagar som pedagogik för oss innebär att vara närvarande, lyssnande till barnens idéer, drömmar & önskemål. Vi tror att lusten skall komma från barnen och genom den ökar både barnens kapacitet och förmåga. Det är roligare att lära sig siffror på en Bamsedag, volym på en vattendag, förstå rotation på en beybladedag eller skriva bokstäver i egentillverkade menyer på en Restaurangdag. Önskedagar blir små temadagar, där barnen får möta kompisarnas olika intressen, och på så vis förhindra att ovetskap blir utanförskap. Önskedagarna lär barnen förstå demokrati, genus och att delad glädje är dubbel glädje.

Att arbeta Reggio Emilia inspirerat för oss innebär att arbeta tematiskt där man följer barns lust och intressen genom att vara närvarande och lyssna. Vi som pedagoger är medforskare av barnens värld och intressen.