Personlig inskolning

Trygghet, personligt & tydligt värdegrundsarbete

Forskning visar att trygga barn är en förutsättning för att lärande ska ske. Trygghet ger självkänsla, självtillit & självförtroende något som vi alla behöver hela livet.

Vårt värdegrundsarbete genomsyrar allt vi gör och under hela vistelsetiden hos oss. Vi tror på mindre verksamhet och inskolning i liten grupp. Vi använder oss av en egen utformad Inskolningsmodell som vi valt att kalla Personlig inskolning då vi gör unika hembesök i samband med inskolningen, vi  inskolar i liten grupp samt fyller på barnens dagar med tid efter barnets behov. Vår personliga inskolning ser vi skapar vi en bra grund för en trygg anknytning som kommer gynna barnets hela vistelsetid hos oss.

Många förskolor arbetar med 3 dagars aktiv inskolning – vi anser att det är lite för kort tid och det inte finns tid att bygga det personliga bandet – därför gör vi våra hembesök på ca 1 timme Vår inskolningsstruktur ligger på en vecka men även vecka 2 och 3 ser vi att det är av stor vikt att fylla på tiden långsamt och utifrån barnets behov för att få den bästa starten.

Hembesök

Vi har sett att när man varit i barnets hemmiljö har vi tillsammans skapat en förståelse för varandras världar, vi lär känna er och barnet/barnen.

Vi vet att anknytningen är viktig för tryggheten och därför tror vi på en personalpolitik där alla blir sedda och lyssnade till och tillsammans skapar vi den bästa verksamheten för ditt barn.

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

(Lpfö 18)