Projektarbete hos oss

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (Lpfö 18)

På önskeförskolan arbetar vi projektinriktat. Begreppen tema och projekt är snarlika, men att arbeta i projekt är tidsbegränsat och projektet ”lever” så länge barnens intresse finns kvar så att pedagogerna kan förutsätta att utmana det vidare. Att arbeta utifrån projekt är ett pedagogiskt arbetsätt inspirerat av Reggio Emilia filosofin. Vi försöker följa barnens intresse och utgår ifrån det i vår planering av material, aktiviteter av dagsstruktur. Vi observerar barnens lekar, ställer frågor, tolkar uttryck och gör oss nyfikna på vad som engagerar dem. Vi fotograferar, filmar och antecknar deras berättelser, uttryck och lekar för att sedan göra pedagogiska dokumentationer.  Pedagogisk dokumentation innebär pedagogers och barns reflektioner. Med hjälp av pedagogisk dokumentation blir det enklare att följa barnens utveckling och hålla en röd tråd i verksamheten. All ämnespedagogik ”bakas” in i projektet vilket skapar ett sammanhang för barnen. Om vi tillexempel projekterar kring fåglar kan matematik, teknik, skapande, dans, drama och musik kopplas samman med fåglar. ”Hur rör sig fåglar? Hud stor eller liten kan en fågel vara? Hur många nyanser av grå har en duva? Hur kan fåglar flyga?”. Barenen ställer sig frågor som vi tillsammans reflekterar över. Det ger en bredare och djupare kännedom om fåglar. I ett projekterande arbete är inte den färdiga produkten det viktigaste utan vägen dit. Processen som barnen deltar i, deras upplevelser och slutsatser.

 

Projekt ”De fyra Elementen” Tema JORD
Vi har visat ett stort intresse för dinosauriernas tid – Vi tar vår tidsmaskin och reser Dinosauriernas tid och värld vi utforskar, leker, dramatiserar, letar fosiler, skapar allt som har med dinoasuriernas värld – vi upplever jorden och bygger en egen vulkan och gör ett vulkan experiment. Vi projekterar och filmar oss när vi jobbar med projektet.

Projekt ”De fyra Elementen” Tema LUFT
Vi utforskar luften med alla våra sinnen och skapar för att få en ytterligare dimension. Vår Raketer fastnar för Rymden ”Vad finns i luften: Rymden! Vi förvandlar vår tidsmaskin till en rymdraket och åker till rymden och forskar och lär om planeterna – vi skapar planeter, vintergatan och vår en egen galax, vi skapar en egen filur som bor i Rymden. Våra Solstjärnor visade ett stort intresse för Fåglar! Vi projekterar och utforskar närmare fåglarna: Hur kan dom flyga egentligen?”

Projekt ”De fyra Elementen” Tema VATTEN
Vi utforskar vatten med alla våra sinnen och skapar för att få en ytterligare dimension. ”Hur låter vatten?” ”Hur känns vatten?” ”Kan man bygga med vatten?” ”Vilka djur finns i vatten och lever på is?” ”Hur känns det inuti vattnet?”

Projektet ”Labyrint”
Labyrint projektet. Projektet grundar sig i Barnprogrammet ”Labyrint” som barnen gemenast visade ett stort intresse för. Barnen har dansat, skapat egna sångtexter och teatersketcher, målat och skulpterat. Tillsammans har det gestaltat bogrammet i verkligheten samt använts sig av intresset för labyrint för att finna nya idéer samt aktiviteter.

Vår stad” projektet
Tog oss på en resa i Stockholm och alla dess vackra byggnader, genom Gamla stan och dess historia till alla moderna byggnader. En byggnad som vi fastnade extra mycket för var just Globen – som vi skapade i alla material vi kunde hitta.