Naturvetenskap & Matematik

Naturvetenskap

Förskolan skall främja att alla barn…
…utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
…utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
…utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, (Lpfö 18)

På Önskeförskolan arbetar vi miljömedvetet, och vill ge barnen möjlighet att lära om naturvetenskap och olika biologiska aspekter. Vi vill belysa förändringsprocesser och ge barnen möjligheter till egna forskande och experimenteranden
För att få en djupare förståelse för hur naturen och människan är uppbyggd, vill vi fördjupa oss i olika områden för att ge livskunskap. Vi följer barnen genom samtal och pedagogiska dokumentationer för att fånga barnens intressen och lärande.

Exempel:

 • Uppmärksamma årstider
 • Uppmärksammar fenomen som tex flyttfåglar, från larv, puppa till fjäril etc.
 • Vi lär om Jag, & min kropp
 • Plantera blommor och grönsaker
 • Besöka skog och grönområden
 • Besöka olika museer ( Naturhistoriska, Skansen. mm)
 • Expriment
 • Lär om fysikaliska fenomen 
 • Lär om Ljus, ljud 

Matematik

Förskolan skall främja att alla barn…

…utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och tal- begrepp samt för mätning, tid och förändring,
…utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
…utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
…utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,  (Lpfö 18)

På Önskeförskolan uppmärksammar vi matematiken som en del i vardagen och i allt som finns runt omkring oss. För oss är matematik att ständigt vara närvarande och att vi blir medvetande om den. Genom att forska tillsammans med barnen och ställa frågor kring hur de tänker och upplever och så undersöker vi olika frågeställningar. 

Exempel

 • Arbete med tid och rum (tidsuppfattning, rumsuppfattning, dagar, årstider etc.)
 • mängd & volymlära & Temperatur (varmt/ kallt) genom tex Vattenlek
 • Samhörighet mellan antal och mängd
 • Geometriska figurer, 3D
 • (begreppsförståelse) Höjd, längd, bredd och djup 
 • Bråk/ Fruktsamling Hel/halv/fjärdedel etc
 • Antal och ordningsföljd
 • Sortering och klassificering
 • Mönster
 • Ljus- och skuggrelationer
 • Enklare diagram och statistik
 • Problemlösning
 • Pussel