Kategoriarkiv: Önskeförskolan

Matematik

Förskolan skall främja att alla barn…

…utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och tal- begrepp samt för mätning, tid och förändring,
…utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
…utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
…utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,  (Lpfö 18)

På Önskeförskolan uppmärksammar vi matematiken som en del i vardagen och i allt som finns runt omkring oss. För oss är matematik att ständigt vara närvarande och att vi blir medvetande om den. Genom att forska tillsammans med barnen och ställa frågor kring hur de tänker och upplever och så undersöker vi olika frågeställningar. 

Exempel

 • Arbete med tid och rum (tidsuppfattning, rumsuppfattning, dagar, årstider etc.)
 • mängd & volymlära & Temperatur (varmt/ kallt) genom tex Vattenlek
 • Samhörighet mellan antal och mängd
 • Geometriska figurer, 3D
 • (begreppsförståelse) Höjd, längd, bredd och djup 
 • Bråk/ Fruktsamling Hel/halv/fjärdedel etc
 • Antal och ordningsföljd
 • Sortering och klassificering
 • Mönster
 • Ljus- och skuggrelationer
 • Enklare diagram och statistik
 • Problemlösning
 • Pussel

Du är som familj för oss

Vi tror på varma, öppna relationer med nära samarbete med er. Vi strävar efter att alltid vara nå bara och ni som familj är alltid välkommen att hälsa på och ta del av vår verksamhet.

Förutom det vardagliga samtalet om ert barns dag hos oss, får ni även följa ditt barns vardag genom bildapp:en Instagram.

En dag i veckan får ni ett Veckobrev där vi berättar om våra äventyr och även förbereder er inför kommande vecka.  En gång i månaden skickar vi ut ett månadsbrev från ledningen med övrig information om verksamheten.

Inbjudan till föräldramöte kommer 1 gång per termin
Inbjudan till föräldraråd 2 gånger per termin eller vid behov.
Inbjudan till B. I.U – Barns. Individuella utvecklingssamtal 1 gång per termin eller vid behov.
Inbjudan till övriga traditioner hos oss som vårvernissage, höstvernisage, lucia, drop in fika och föreläsningar kommer kontinuerligt under året.