Yoga och Meditation

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. (Lpfö 18)

Barnyoga ger balans i kropp och sinne. Genom fantasi och lek möter vi yogan som får oss att må bra. En enklare yogasaga med traditionella yogarörelser med fokus på rörelse, balans, kroppskontroll, andning och avslappning. Yoga för barn hjälper till att stressa ner och släppa på spänningar och stimulerar samtidigt nyfikenhet, kreativitet och lekfullhet. Yoga är också ett effektivt sätt att röra på kroppen och främjar lekfullhet samt nyfikenhet hos barnen. Det är ett bra sätt att fånga barnens intresse för vikten av en frisk kropp och ett välmående sinne. Efter varje yoga har vi en vila med en avslappnande meditationssaga som hjälper oss att varva ner ytterligare och ladda med nya energi.

Meditation hos oss – Ju äldre vi blir desto mer möter vi meditation. Vi använder oss av musik för att komma in i lugn och stämning och att få en stunds avkoppling och vaken vila.

Barn och personal utför gemenast yoga på förskolan och utomhus