Hållbar utveckling

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Lpfö 18)

Hälsa & Hållbarhet hos oss

 • Allt som görs är först förankrat på avdelningen.
 • Nytt material presenterar vi för barnen vid en samling innan vi ställer upp det på avdelningen.
 • Vi skapar i största mån av återvinningsmaterial.
 • Vi har en återvinningsstation och en JUNK kultur där vi återskapar nya saker av gamla trasiga.
 • Vi är rädda om vår jord och har hållbar framtid som fokus.
 • Respekt för sig själv, för andra och för material och miljö.
 • Att ta ansvar för sin omgivning
 • Rörelse & utevistelse varje dag
 • Barnyoga/ Massage & Mindfullness
 • Varierad och hälsosam mat
 • Vi äter ekologiskt i största mån
 • Vi lär om källsortering, återvinning & energi
 • Vi strävar efter en giftfri vardag med miljö och giftfria val