Growing Mindset

Growing Mindset på Önskeförskolan

Vi på Önskeförskolan kommer nu medvetet att arbeta med ett Growing Mindset för att stärka barnen på förskolans självkänsla, självförtroende och självtillit. Redan nu jobbar vi mycket med att ge barnen verktyg till att lita på sin egen förmåga. T.ex har vi sett att våra Önskedagar resulterar i att barnens inflytande bidrar till öppenhet, nyfikenhet, respekt, ökad självkänsla, självförtroende och självtillit samt glädje och gemenskap där delad glädje är dubbel glädje. Vi tror att detta kan utvecklas ännu mer med metodiken förankrad i forskningen kring Growing Mindset. 

Vi vill nu bjuda in er föräldrar och anhöriga till att ta del av metodiken, få inspiration och tillsammans med oss pedagoger aktivt arbeta för barnens utveckling. Organisationen Growing Minds håller just nu på att utveckla en gratis onlinekurs för föräldrar och anhöriga där tips och övningar kommer att erbjudas. (Länk längre ner)

Att bli medlem och delta i onlinekursen är självfallet inget krav från oss, men vi tycker att det skulle vara oerhört roligt att tillsammans med er lära oss mer samt sträva efter att skapa självtillit hos varje barn på förskolan

Länk till Growing Minds hemsida:
https://growingminds.se/se/

Growing Mindset för olika åldrar:

Stjärnorna 1-2 år UPPTÄCKARNA
Fokus: ”Jag testar”- självkänsla
Med våra stjärnor kommer vi att jobba med upptäckandefasen.
Vi testar sådant vi inte gjort innan och upptäcker nya roliga, spännande och utvecklande fenomen omkring oss. Vi testar!

Ett barn från Stjärnorna 1 år testar att måla med tuschpenna. Först med en färg, sedan upptäckte han alla färger. 14012561_10210700247050464_814964692_o

Solarna 2-3 år UTFORSKARNA
Fokus: ”Jag kan”- självförtroende
Med våra Månar tar vi oss vidare från upptäckarfasen in till utforskandet.
Här har vi redan testat på mycket sedan tidigare, men finns det andra sätt att göra det på? Vi fokuserar här på att skapa grunden för ett stärkt självförtroende och att lita på sin egen förmåga. Vi utforskar!

”Ett troll” 
Barn från Månarna: 2 år hittar ett nytt sätt att skapa en teckning och utforskade möjligheterna med annat material. 14045406_10210700247010463_124561487_o

Rakter 4-5 år ÄVENTYRARNA
Fokus: ”Jag vågar” – självtillit
Med upptäckandet och utforskandet i ryggen, tar sig Raketerna vidare till det sista steget, Äventyrarna. Med massor av erfarenheter och kunskap vågar vi nu prova på ytterligare nya utmaningar. Fokus ligger här på att våga misslyckas och våga lyckas. Vi äventyrar!

Barn från skolgruppen 5 år ” Jag har skrivit saker jag kan”
Här har barnet skrivit en lista på sina styrkor. Att räkna, vara en bra kompis och att gunga t.ex. 
14037699_10210700247090465_1001978661_o

Vi pedagoger:
Vi pedagoger jobbar genomgående med växande beröm. Det innebär att
vi bekräftar barnens kämparglöd istället för prestation. ”Bra jobbat, se vad du kan!” är något barnen kommer att höra från oss om dagarna. Vi undviker att säga att barnen är ”duktiga” eller ”smarta” då detta enligt forskning kan utvecklas till stress och prestationsångest. Önskeförskolans vision är att alltså att genom ett Growing Mindset skapa självkänsla, självförtroende och självtillit hos varje barn

Varma hälsningar
Önskeförskolan