Personal

Vi tror på Trygghet, tillit och personliga relationer. Vi har alla lång erfarenhet av att utveckla och utbilda barn. Vi är utbildade, professionella, engagerade och brinner för att varje barn ska bli sedda, och att du som förälder ska känna trygghet varje dag du lämnat ditt barn på förskolan.

Maria T – Förskollärare & förskolechef
Anna – Barnskötare & verksamhetschef
Paloma – Förskollärare
Eva  – Lärare, validerande förskollärare
Clara – Beteendevetare (mamma ledig)
Suma – Barnskötare
Gruche – Barnskötare
Paulina – Barnskötare

Fasta vikarier:
Sarah – Danspedagog
Carro – Barnskötare, studerar till förskollärare
Neha – Lärare
Emilie – Barnskötare

Vi följer Stockholms stads rekommendation av 5 barn/ 1 pedagog på yngre barn och 5-7 barn/ pedagog på äldre barn.

För oss är det viktigt med kontinutet och vid behov av vikarie har vi egna anställda som känner verksamheten och barnen så att alla barn och vårdnadshavare kan känna sig trygga.

Varmt välkommen till oss önskar

Anna & Maria med personal