Personlig inskolning

Trygghet, personligt & tydligt värdegrundsarbete

Forskning visar att trygga barn är en förutsättning för att lärande ska ske. Trygghet ger självkänsla, självtillit & självförtroende något som vi alla behöver hela livet. Vårt värdegrundsarbete genomsyrar allt vi gör och under hela vistelsen hos oss. Vi tror på mindre verksamhet, med en personlig inskolning utifrån barnets behov, då det kan ta olika lång tid att bli inskolad. Inskolning startar redan innan ni börjar hos oss, då vi kommer och hälsar på hemma hos er ( om ni önskar ) och lär känna er och barnet/barnen. Vi vet att anknytningen är viktig för tryggheten och därför tror vi på en personalpolitik där alla blir sedda och lyssnade till och tillsammans skapar vi den bästa verksamheten för ditt barn.

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

(Lpfö 98, rev 10)