Hem

Välkommen till Önskeförskolan

Förskolan med barnens trygghet, drömmar och värld i fokus!

Kontakta oss här.

Bakgrund och historia

Önskeförskolan skapades 2015 av Anna Lenngren och Maria Treiberg. De har en gemensam vision om att skapa och driva en förskola med varm atmosfär där alla barn, pedagoger och familjer ska vara trygga, sedda och känna glädje & gemenskap och våga tro på sina drömmar.

Vår värdegrund

Den finns med oss som en röd tråd i allt vi gör. Vid planering och i vår dagliga verksamhet. Den finns som ett stöd för att vägleda oss i hur vi ska bete oss och agera i olika situationer:

Alla har rätt 
Att känna sig trygga & sedda
Att tro på sin egen förmåga, sina idéer och sina drömmar
Att känna glädje & gemenskap

   Önskeförskolan har 38 platser på 2 hemvister, som sedan delas in i 4 mindre grupper i aktiviteter, projekt och lek.

Raketerna (Äventyrare) 3 – 6 år/ 21 st – 4 ped
2 Förskollärare/ 1 Barnskötare 1 Resursförstärkare
Gruppen delas in i Skolgruppen, Kometer och Månar
Stjärnorna (Upptäckare) 1 – 2 år/ 17 st – 4 ped
1 Förskollärare 2 Barnskötare 1 Undersköterska 
Gruppen delas in i Stjärnor och Solar 

Grundarna och ledningen tror på närvaro och har barn, personal och familj i fokus.  Vi tror på det kompetenta barnet och jobbar med Growing Mindset och inspireras av Carol Dweck (Professor i psykologi) som forskar kring motivation, utveckling och personlighet.

Vi stärker  barnens  kompetens, vi uppmuntrar deras intresse och inflytande genom unika Önskedagar där barnen själv får inspirera sina kompisar och planera undervisningen. Vi är medforskande pedagoger och alla barn har lika stort värde.

Hälsa o välbefinnande är viktigt för oss och lägger extra stor vikt vid mycket rörelse och återhämtning – vi arbetar från start med Massagesagor och Meditation och alla barn har obligatorisk vila för att orka hela dagen. Vår uppskattade Yoga har vi från 3 år –

Vi tror på att lägga en stark grund från början genom hembesök och personliga inskolningar som innebär att vi skolar in i små barngrupper – samt ger barnet den tid de behöver genom att fylla på vistelsetiden långsamt.

Vi har en strävan att välja närproducerat och ekologiskt och använder oss av Eco mat  som delar våra värderingar och levererar god vällagad mat från grunden med 6 olika sallader, bönor och råkost varje dag. 2 Kött 1 Fisk och 2 vegetariska rätter i veckan.

Syfte med vår verksamhet är att driva en långsiktig förskoleverksamhet där barnen verkligen står i centrum.

Varmt välkommen på personliga visning!

Kontakta oss här.

astro