Personal

Vi tror på Trygghet, tillit och personliga relationer. Vi har alla lång erfarenhet av att utveckla och utbilda barn. Vi är utbildade, professionella, engagerade och brinner för att varje barn ska bli sedda, och att du som förälder ska känna trygghet varje dag du lämnat ditt barn på förskolan.

Maria T – Förskollärare & Förskolechef
Anna – Barnskötare & Verksamhetschef
Eva  – Lärare, Förskollärare
Gruche – Barnskötare
Malin – Barnskötare vik. Förskollärare
Emilie – Barnskötare
Suma – Barnskötare

Fasta vikarier:
Paulina – Barnskötare
Hanna – Barnskötare
Julia – Pedagog

Vi följer Stockholms stads rekommendation av 5 barn/ 1 pedagog på yngre barn och 5-7 barn/ pedagog på äldre barn.

För oss är det viktigt med kontinutet och vid behov av vikarie har vi egna anställda som känner verksamheten och barnen så att alla barn och vårdnadshavare kan känna sig trygga.

Varmt välkommen till oss önskar

Anna & Maria med personal