Forskning

•Matti Bergström hjärnforskare menar att hjärnan lär vid spänning. Och att pannloben (arbetsminnet) aktiveras när man tänker utanför boxen, detta är något som vi gör dagligen och utmanas i att tänka själva med bland annat Önskedagar, där barnet som är huvudpersonen.

•2014 Blev en av Förskolans grundare Maria Årets Bamsepedagog av Ingrid PramlingSamuelsson (Professor i pedagogik yngre åldrar) för den demokratiska metoden Önskedagar.