Om önskeförskolan

 

Vi brinner för Barns inflytande och att ALLA barn, vårdnadshavare och anställda ska bli sedda och lyssnade till och känna glädje och gemenskap. Vi vet att anknytning är viktigt för att skapa trygghet och tillit, och vi tror på stabiltiet och öppenhet där du som vårdnadshavare har insyn i ditt barns vardag. Vi har båda lång erfarenhet av att arbeta i förskola både kommunalt och privat, i stora och små barngrupper, och vi brinner för personliga och proffesonella relationer där alla mår bra.

Men var fanns den förskolan som verkligen hade allt det som vi önskade?

Vi önskade tydligt värdegrundsarbete som genomsyrar hela verksamheten, Återkommande kulturutbud som bibliotek, museum och teater. Omvärldsorientering och utflykter. Hållbar utveckling för hjärta, hjärna och kropp, genom varierad hälsosam kost, rörelse, barnyoga, mindfullness och utevistelse. Aktivitet kontra avslapning. Föräldrainsyn utan att behöva vara i ett kopperativ. Sist men inte minst saknade vi metoden Önskedagar som Maria mötte för flera år sen och utvecklade vidare till att bli en metod som rymmer hela läroplanen och som skapar respekt, glädje och gemenskap.

Vi vill bygga upp barnets trygghet genom att stärka deras självkänsla, självtillit och självförtroende så att varje barn tror och tycker om sin unikhet.  Vi värnar om en sund & hållbar framtid där vi är med och påverkar barnens grund, till  att bli medvetna vuxna som tror på sina och varandras förmåga, kapacitet och idéer.

Vi vill att du som väljer oss ska känna en trygghet, tillhörighet, glädje & gemenskap och att vi är här för er och för era barn.

När det glittrar i barnens ögon då har vi lyckats!

Våra värderingar

  • Alla ska bli sedda
  • Alla barn ska tro på sig själv, sina & andras idéer och drömmar
  • Alla ska känna trygghet, glädje & gemenskap
  • Alla är lika värda
  • Alla är unika
  • Respekt för dig själv, andra och vår miljö

Varmt välkomna till oss önskar:

Anna & Maria