Hem

Välkommen till Önskeförskolan

Förskolan med barns trygghet, drömmar och värld i fokus!

bild1

Kontakta oss här.

Bakgrund och historia

Önskeförskolan skapades 2015 av Anna Lenngren och Maria Treiberg. De har en gemensam vision om att skapa och driva en förskola med varm atmosfär där alla barn, pedagoger och familjer ska vara trygga, sedda och känna glädje & gemenskap och våga tro på sina drömmar.

Vår värdegrund

Den finns med oss som en röd tråd i allt vi gör. Vid planering och i vår dagliga verksamhet. Den finns som ett stöd för att vägleda oss i hur vi ska bete oss och agera i olika situationer:

  • Alla ska känna sig trygga & sedda
  • Alla ska tro på sin egen förmåga, sina idéer och sina drömmar
  • Alla ska känna glädje & gemenskap

Önskeförskolan har 38 platser på 3 avdelningar som sedan delas in i mindre grupper i aktiviteter, projekt och lek.

Raketerna (Äventyrare) 4 – 5 år/ 17 st – 4 ped
(1 Förskollärare/ 1 Barnskötare 2 Resursförstärkare)
Solarna (Utforskare) 2 – 3 år / 11st  – 2 ped
(1  Förskollärare/ 1 Barnskötare)
Stjärnorna (Upptäckare) 1 – 2 år/ 10 st – 2 ped
(1 stud. Förskollärare 1 Barnskötare)

Grundarna och ledningen tror på närvaro och har barn, personal och familj i fokus.  Vi tror på det kompetenta barnet och jobbar med Growing Mindset och inspireras av Carol Dweck (Professor i psykologi) som forskar kring motivation, utveckling och personlighet.

Vi stärker  barnens  kompetens, vi uppmuntrar deras intresse och inflytande genom unika Önskedagar där barnen själv får inspirera sina kompisar och planera undervisningen. Vi är medforskande pedagoger och alla barn har lika stort värde.

Hälsa o välbefinnande är viktigt för oss och lägger extra stor vikt vid mycket rörelse och återhämtning – vi arbetar från start med Massagesagor och Meditation och alla barn har obligatorisk vila för att orka hela dagen. Vår uppskattade Yoga har vi från 4 år –

Vi tror på att lägga en stark grund från början genom hembesök och personliga inskolningar som innebär att vi skolar in i små barngrupper – samt ger barnet den tid de behöver genom att fylla på vistelsetiden långsamt.

Vi har en strävan att välja närproducerat och ekologiskt och använder oss av RnR Matproduktion som delar våra värderingar och levererar god vällagad mat från grunden.

Syfte med vår verksamhet är att driva en långsiktig förskoleverksamhet där barnen står i centrum.

Varmt välkommen på personliga visning!

Kontakta oss här.

astro