Öppettider

Öppettider på förskolan 07.00-17.00

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska förskolan erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden: 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, http://www.stockholm.se/ef Önskeförskolans följer Stockholms stads riktlinjer angående öppethållande. Varje terminsstart ser vi över samtliga vårdnadshavares behov av barnomsorg genom en vistelsetidsblankett. Utefter den kartläggningen av behov, anpassar vi våra öppettider och schema för alla medarbetare och pedagoger på Önskeförskolan, inom ramtiden.

Övriga avvikelser:

  • En gång i månaden stänger förskolan 15:45 för att ha gemensam planering (APT)
  • Förskolan stänger 15.00 dag före röd dag ¨
  • Förskolan har sommarstängt de två sista veckorna i Juli varje år
  • Förskolan har 2 planeringsdagar på VT och HT – dessa kan ligga tillsammans eller delas upp enskilt.

Behov av omsorg gäller i förhållande till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier och/eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Det kan uppstå tillfällen då behov av barnomsorg ändras och då vill vi att du/ni som vårdnadshavare i (1) god tid kontaktar oss och meddelar det ändrade behovet. Det kan röra sig om ändrade vistelsetider enstaka tillfällen och/eller ett långsiktigt ändrat behov.

1. Vid enstaka tillfällen (som inte innebär att vi behöver göra om schemat i större omfattning) eller mer långsiktiga ändringar i behov av barnomsorg (som kräver ett ändrat schema), vill vi att vårdnadshavaren meddelar oss pedagoger så fort som möjligt. Vi försöker alltid hitta lösningar som stämmer i enlighet med Stockholms stads riktlinjer, arbetsrättsliga styrdokument samt gällande kollektivavtal.

Vistelsetid om 30 timmar/vecka vid föräldraledighet
Vid föräldraledighet har vårdnadshavare rätt till barnomsorg 30 timmar/vecka, för äldre syskon i förskolan. Vistelsetiden om 30 timmar/vecka börjar gälla 30 kalenderdagar efter syskons födelse. Dessa 30 timmar kan fördelas på 4-5 dagar mellan kl. 8-9 och 14-16. Disponering av denna tid görs i samråd mellan vårdnadshavare och pedagoger utifrån äldre syskons behov och familjens önskemål. Överenskommelsen om disponering av tiden görs skriftligt och gäller terminsvis.

Vistelsetid om 30 timmar/vecka vid deltid
Vid deltidsvistelse har vårdnadshavare rätt att disponera tiden enligt familjens önskemål i samråd mellan vårdnadshavare och pedagoger utifrån barnets/barnens behov och familjens önskemål. Överenskommelsen om disponering av tiden görs skriftligt och gäller terminsvis.

För frågor som gäller vistelsetider eller Önskeförskolan öppethållande, kontakta verksamhetschef Anna Lenngren.